De energietransitie is zo eenvoudig nog niet. Soms is het logisch om te investeren in energiezuinige apparatuur en in sommige gevallen leidt het aanschaffen van nieuw materiaal tot een verkwisting die niet gecompenseerd wordt door het toekomstige lagere verbruik. De gemeente Amsterdam heeft in 2018 een uitgebreide analyse gemaakt om te bepalen op welke manier zij maximaal bij kon dragen aan een reductie van het energieverbruik door de verlichting in de openbare ruimte. Uit de analyse is naar voren gekomen dat Amsterdam de meeste positieve impact heeft op het moment dat de bestaande verlichting voorzien wordt van een energiezuinige led-lichtbron.

Impact van het project

De gemeente gaat de komende 10 jaar fors besparen op het eigen energieverbruik om verspilling tegen te gaan. Denk aan energiezuinigere apparaten en installaties, isolatie van panden en dus ook het verlichten van de straten met ledlampen. De ledverlichting levert een besparing van zo’n 9% op het totale energieverbruik van de gemeentelijke organisatie op. Alle lampen branden overigens op 100% groene energie en met dat energiecontract investeert de gemeente in de bouw van 9 nieuwe windmolens.

Rollen in-TRIM medewerkers

In-TRIM is in het project betrokken middels het opzetten uitvoeringsplan en begeleiden en invullen voorbereidingswerkzaamheden ‘verLEDding’. Zij werken in een gemeentelijk projectteam, die het hele project coördineert en het samen met de aannemer realiseert op straat.

Film met interimmer Jan Martijn van der Stouwe: https://player.vimeo.com/video/458995672?color=e6e6e6&title=0&byline=0&portrait=0&autoplay=1