Welke K&L specialist kan de juiste structuur in de ondergrondse infra waarborgen?

Organisatie

Bij Intrims werken we graag met enthousiaste mensen! De contractvorm waarin je werkt, is bij ons ondergeschikt aan de kwaliteit van de match, zolang de opdrachtgever ons daarin vrij laat. Intrims werkt daarom met zowel professionals in een loondienstverband als met ZZP-ers.  

Naar aanleiding van jouw profiel bekijken wij of ervaring, kennis en motivatie aansluiting heeft met dit beoogde profiel. Op basis daarvan nodigen wij je uit voor een oriënterend gesprek. Daarin worden wensen, mogelijkheden en arbeidsvoorwaarden besproken. Na een goed vervolg van de procedure kunnen wij een marktconforme aanbiedingen samenstellen.

Functie

De kabels en leidingen-specialist heeft een multidisciplinaire rol in het krachtenveld van de schaarse ondergrondse ruimte in de gemeente Amsterdam zowel in de beleidsontwikkeling, organisatieontwikkeling, systeem-inrichting en natuurlijk het concreet beoordelen van tracee verzoeken. We hebben heel veel ambities die bijna allemaal een ondergrondse (ruimte) component hebben. Via de huidige WIOR-verordening willen we regie gaan voeren op een goede inrichting en gebruik van de ondergrond van Amsterdam.


Als kabels en leidingen-specialist zorg je ervoor dat de WIOR-procedure netjes doorlopen wordt waarbij netbeheerders, stedenbouwkundigen, gebiedsbeheerders en projectleiders in de gelegenheid worden gesteld om te reageren op inrichtingsvoorstellen m.b.t. de ordening van kabels en leidingen en de inpassing van de bovengrondse nutsvoorzieningen.


Werkzaamheden


De werkzaamheden van de kabels en leidingen-specialist bestaan primair uit het beoordelen van tracé-verzoeken door allerlei partijen, van netbeheerders tot werkvoorbereiders, van ontwerpers tot uitvoerders. Het gaat daarbij om de realisatie van een compacte toekomstbestendige ondergrond van Amsterdam, waarin ook ruimte is voor toekomstige ondergrondse opgaven. Aangezien de openbare ruimte onder het maaiveld in Amsterdam erg beperkt is, moet er regelmatig afgeweken worden van “de landelijke standaard” en dat vraagt meedenk-kracht. Soms kunnen oplossingen gevonden worden in medegebruik, waarbij verschillende netbeheerders gebruik maken van dezelfde leiding, voorziening of ruimte, Soms moeten we een afwijking ook voorleggen aan andere assetbeheerders in de ondergrond die daarbij moeten aangeven of ze bezwaar hebben tegen een voorgestelde ordening (consultatie) . Ook het controleren of iedereen in de gelegenheid is geweest om bezwaar te maken en in hoeverre bezwaren zijn weggenomen is een dagelijkse taak van de kabels en leidingen-specialist.


Daarnaast wordt meedenk-kracht gevraagd rond de inrichting van het WIOR-proces, het systeem (VICTOR) en de inrichting van de organisatie (samenwerking) (hoe werken we samen en wat kan daarin verbeterd worden). Tot slot moet de kabels en leidingen-specialist ook een oordeel vellen over de ruimtelijke inpassing van bovengrondse nutsvoorzieningen en moet besluiten in hoeverre buiten-dienstgestelde leidingen opgeruimd moeten worden. Ook daarvoor moet een consultatie-proces doorlopen worden en afgestemd worden met “bevoegd gezag”

Functie-eisen

Intrims streeft ernaar dat mensen vak volwassen, oplossingsgericht, onafhankelijk en resultaat gericht zijn? Daarnaast gaan wij ervan uit dat je een hechte samenwerking met je collega’s aangaat. Je draagt dan ook overtuigend bij aan de sfeer binnen je team. Je bouwt goede relaties op met alle stakeholders, onderhoudt deze relaties en benut ze. In alles wat je doet, ben je gericht op het behalen van resultaat. Complexe vraagstukken ontleden; daarin ben jij ijzersterk. Je ziet de kritische details, ordent de informatie, legt nieuwe verbanden en komt met oplossingen. Zijn er ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op je werk? Jij hebt ze in het vizier en anticipeert erop.


Verder heb je:

  • hbo werk- en denkniveau bij voorkeur Civiele Techniek
  • Ervaring met de ordening van ondergrondse kabels en Leidingen.
  • Ervaring met de ordeningsprincipes Kabels en Leidingen (NEN 717-1 en NEN 7171-2).
  • Ervaring in het werken binnen complexe organisaties


Aanbod

Bij Intrims werken we graag met enthousiaste mensen! De contractvorm waarin je werkt, is bij ons ondergeschikt aan de kwaliteit van de match, zolang de opdrachtgever ons daarin vrij laat. Intrims werkt daarom met zowel professionals in een loondienstverband als met ZZP-ers.  

Naar aanleiding van jouw profiel bekijken wij of ervaring, kennis en motivatie aansluiting heeft met dit beoogde profiel. Op basis daarvan nodigen wij je uit voor een oriënterend gesprek. Daarin worden wensen, mogelijkheden en arbeidsvoorwaarden besproken. Na een goed vervolg van de procedure kunnen wij een marktconforme aanbiedingen samenstellen.

Inlichtingen

Intrims Project Professionals 

Ton Rombouts

06-23235982

ton.rombouts@intrims.nl